YUPeace najava aktivnosti 2019

Pripreme za naše aktivnosti su uveliko krenule, a koje nas sve to očekuju, pogledajte u nastavku:

1. Vikend posjeta SOMBOR – 05.04.-07.04.2019
2. Pripremna radionica za voditelje i asistente TUZLA – 10.05.-12.05.2019
3. Ljetni mirovni kamp u Splitu – 15.07.-28.07.2019
4. Kopneni kamp GORNJI VAKUF-USKOPLJE – 13.08.-19.08.2019
5. Seniorska konferencija TUZLA – 20.09.-22.09.2019
6. Vikend posjeta SREBRENICA – 18.10.- 20.10.2019
6. Evaluaciona radionica (voditelji,asistenti)TUZLA – 15.11.-17.11.2019

Radujemo se i pomno pripremamo svaku aktivnost za naše stare i nove učesnike.