YUPeace najava aktivnosti 2019

Pripreme za naše aktivnosti su uveliko krenule, a koje nas sve to očekuju, pogledajte u nastavku:

1. Vikend posjeta SOMBOR – 05.04.-07.04.2019.
2. Pripremna radionica za voditelje i asistente TUZLA – 10.05.-12.05.2019.
3. Ljetni mirovni kamp u Splitu – 15.07.-27.07.2019.
4. Kopneni kamp GORNJI VAKUF-USKOPLJE – 13.08.-18.08.2019.
5. Vikend posjeta SREBRENICA – 20.09.-22.09.2019.
6. Seniorska konferencija SREBRENICA – 18.10.- 20.10.2019.
7. Evaluaciona radionica (voditelji,asistenti) TUZLA – 15.11.-17.11.2019.

Radujemo se i pomno pripremamo svaku aktivnost za naše stare i nove učesnike.